Sözlükte "tahrip" ne demek?

1. Yıkma, kırıp dökme, harap etmetahrip

Cümle içinde kullanımı

Ormanları beyhude yere kesilmekten, tahripten kurtaracağım.
- Sait Faik Abasıyanık

Tahrip kelimesinin ingilizcesi

adj. slashing
n. destroying, destruction, ruination, demolition, ravage
Köken: Arapça

Tahrip ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Damage) Yıkma, kırıp dökme, bozma, harap etme anlamında Arapça kökenli bir kelime. Örneğin "grev ve lokavtın milli serveti tahrip edecek biçimde kullanılamaması" ifadesindeki gibi.

--Reklam--